Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiraladığı gayrimenkulü belirli bir tarihte boşaltacağına ilişkin olarak yaptığı yazılı irade beyanıdır.

Kiralanan gayrimenkulün tahliye nedenlerinden biri olan tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması; ilk kira sözleşmesinden sonra yapılmış olması; özgür irade ile verilmiş olması ve açıkça belli bir tahliye tarihini içermesi gerekir. Bu demektir ki kira kontratına konulan tahliye taahhüdüne dair hükümler ile kira kontratıyla aynı gün yapılan bağımsız tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Ancak, ilk sözleşmeden sonra yapılacak ikinci sözleşmeye konulacak tahliye taahhüdünü içerir hükümler ile ikinci sözleşmeyle aynı tarihli bağımsız tahliye taahhütnamesi geçerli olmaktadır. Birden çok kiracının varlığı halinde tahliye taahhütnamesi, bütün kiracılar tarafından verilmelidir.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’un 7 / a maddesi ve yerleşen içtihatlara göre tahliye  taahhütnamesi sebebiyle açılan davalarda  tahliye kararı verilebilmesi için taahhütnamenin sözleşmenin yapılmasından sonra, kiralananda oturulurken serbest iradeyle verilmesi gerekir. Bu özellikleri taşımayan taahhüde dayanarak tahliye kararı verilmesi mümkün değildir.